AppotaX – Google Adx VietNam Blog

Day: March 29, 2016

2 thị trường quảng cáo di động tiềm năng

Thị trường quảng cáo di động ở khu vực Bắc Mĩ hay Tây Âu ngày nay đang ngày càng bão hòa, và để có thể có được người dùng chất lượng tại thị trường này thì chi phí bạn phải bỏ ra sẽ không hề nhỏ, đấy là còn chưa kể đến một số vùng …

2 thị trường quảng cáo di động tiềm năngRead More »