AppotaX – Google Adx VietNam Blog

Day: April 17, 2017

Mobile Advertising Storytelling, Mobile Storytelling là gì

Mobile Advertising Storytelling: Marketing kể chuyện và những chuyện chưa kể

“Storytelling” đã quá quen thuộc với những người làm marketing và chắc chắn đây sẽ tiếp tục là một xu hướng của ngành trong nhiều năm tới. Không chỉ đóng vai trò đặc biệt trong content marketing nói chung, storytelling cũng đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới cả nhóm ngành quảng cáo trên thiết …

Mobile Advertising Storytelling: Marketing kể chuyện và những chuyện chưa kểRead More »