AppotaX – Google Adx VietNam Blog

Day: July 3, 2017

Điểm tin: Những cập nhật mới của Facebook

Cùng với tuyên bố thay đổi sứ mệnh lần đầu tiên sau 13 năm hoạt động, tại “Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng” diễn ra ở Chicago, CEO của Facebook Mark Zuckerberg cũng công bố những tính năng mới với mục tiêu hỗ trợ xây dựng và quản trị các Facebook Groups, và các tính …

Điểm tin: Những cập nhật mới của FacebookRead More »