AppotaX – Google Adx VietNam Blog

Day: September 14, 2017

6 Nền tảng hỗ trợ phân tích ứng dụng dành cho nhà phát triển

Phát triển một ứng dụng, đưa ứng dụng lên kho tải (apps store), tìm kiếm những những người dùng là những bước đi đầu tiên mà bất cứ nhà phát triển nào cũng phải trải qua. Phần việc theo sau được hiểu là giai đoạn sau phát hành. Giai đoạn này sẽ củng cố thành …

6 Nền tảng hỗ trợ phân tích ứng dụng dành cho nhà phát triểnRead More »