AppotaX – Google Adx VietNam Blog

Day: October 5, 2019

6 “Quy tắc vàng” trong thiết kế button cho app

Các nút bấm (button) là một thành tố cơ bản trong các giao diện có tương tác giữa sản phẩm và người dùng, điển hình là các chương trình máy tính, trang web hay ứng dụng. Chúng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện một tác vụ nào đó trong quá trình tương …

6 “Quy tắc vàng” trong thiết kế button cho appRead More »