AppotaX – Google Adx VietNam Blog

Day: October 25, 2019

Chuyện tối ưu hóa Tiêu đề ứng dụng: Chọn Từ khóa hay Brand Name?

Tên ứng dụng là yếu tố quan trọng nhất trong metadata của mỗi app khi thực hiện tối ưu hóa từ khóa, trước khi nhà phát triển quyết định đăng tải lên Apple Store hay Google Play. Đó là lý do tại sao đây là phần xứng đáng được chăm chú kỹ lưỡng nhất qua …

Chuyện tối ưu hóa Tiêu đề ứng dụng: Chọn Từ khóa hay Brand Name?Read More »