Sự khác biệt giữa Ad Exchange và AdSense

Ad Exchange và AdSense là các công cụ mạnh mẽ giúp bạn bán khoảng không quảng cáo của mình. Mặc dù cả hai công cụ đều cung cấp quyền truy cập cho hàng triệu người mua, Ad Exchange được xây dựng cho những nhà xuất bản yêu cầu kiểm soát kỹ lưỡng để tránh hủy hoại nỗ lực bán hàng trực tiếp của họ. Nếu bạn không có doanh nghiệp bán hàng trực tiếp đáng kể hoặc nếu xung đột kênh không phải là vấn đề lớn đối với bạn, AdSense có thể là giải pháp tốt hơn.

Bài viết nằm trong loạt bài về quảng cáo tự động (Programmatic Advertising). Bạn đọc quan tâm, có thể tìm đọc các bài viết tương tự:

DoubleClick Ad Exchange cung cấp cho người bán:

 • Lợi nhuận tối đa trên nhiều mạng tham gia bằng cách đấu giá xong từng hiển thị cho người mua có giá thầu thực cao nhất.
 • Khi sử dụng máy chủ quảng cáo được tích hợp như DoubleClick for Publishers, AdX cung cấp tối đa hóa lợi nhuận trên kênh bán hàng: Ad Exchange hoặc nhóm bán hàng trực tiếp của bạn. Ad Exchange xem xét quảng cáo được đăng ký trong máy chủ quảng cáo của bạn và chỉ phân phối hiển thị khi Ad Exchange có lợi nhuận ròng cao hơn (có tính đến chia sẻ doanh thu).
 • Ngăn ngừa xung đột kênh bằng cách quản lý cách khoảng không quảng cáo được cung cấp cho nhà quảng cáo. Ad Exchange cho phép bạn cung cấp một khoảng không quảng cáo trên cơ sở được gắn thương hiệu, nửa công khai, ẩn danh hoặc kết hợp của hai cơ sở nào. Thông qua quy tắc Chặn của Ad Exchange, bạn có thể dễ dàng cấm nhà quảng cáo và nội dung.

Để giúp làm rõ sự khác biệt giữa Ad Exchange và AdSense, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các tính năng chính và cách từng sản phẩm có liên quan đến các tính năng đó.

Tính năng Ad Exchange AdSense
Ẩn danh Khả năng làm cho khoảng không quảng cáo của bạn có sẵn theo cách được gắn thương hiệu, nửa công khai, ẩn danh hay kết hợp của bất kỳ hai cách nào. Không có tùy chọn ẩn danh.
Giao dịch ưu tiên Giao diện thỏa thuận cho phép bạn thiết lập Thỏa thuận ưa thích cho CPM cố định với người mua hoặc Đấu giá kín với giá sàn với nhiều người mua. Không có khả năng thiết lập Giao dịch ưu tiên.
Lọc và chặn Lọc cấp tài khoản:

 • Chặn Mạng quảng cáo được Google chứng nhận (GCAN)
 • Chặn URL
 • Chặn danh mục chung (nếu có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn)
 • Chặn danh mục nhạy cảm
 • Xem xét quảng cáo: xem xét và chấp thuận/từ chối quảng cáo từ các nhà quảng cáo khác nhau
 • Chặn nhà quảng cáo
 • Chặn công nghệ quảng cáo
 • Chặn sử dụng cookie & dữ liệu

Lọc quy tắc chặn:

 • Chặn GCAN
 • Chặn URL
 • Chặn danh mục chung (nếu có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn)
 • Chặn danh mục nhạy cảm
 • Chặn nhà quảng cáo
 • Chặn cookie và sử dụng dữ liệu (Nhu cầu không phải của Google)
 • Chặn dữ liệu dựa trên người dùng (nguồn Nhu cầu của Google)

​Lọc quy tắc chọn tham gia:

 • Chọn tham gia danh mục nhạy cảm
 • Công nghệ quảng cáo
Lọc cấp tài khoản:

 • Chặn GCAN
 • Chặn URL
 • Chặn danh mục chung (nếu có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn)
 • Chặn danh mục nhạy cảm
 • Xem xét quảng cáo: xem xét và chấp thuận/từ chối quảng cáo từ các nhà quảng cáo khác nhau
Báo cáo Báo cáo linh hoạt có khả năng tạo truy vấn dựa trên các thông số do nhà xuất bản xác định hoặc sử dụng truy vấn hệ thống làm điểm bắt đầu. Khả năng báo cáo chuẩn, chẳng hạn như “Trang web”, “Đơn vị quảng cáo”, “Kích thước quảng cáo”, v.v…
Người mua/nhà quảng cáo Truy cập vào người mua và nhà quảng cáo như nhau:

 • Nhà quảng cáo AdWords
 • Người mua Ad Exchange (Mạng quảng cáo được Google chứng nhận). Nếu người mua đang sử dụng nhà cung cấp không phải GCAN (không được khuyến khích), thì chỉ nhà xuất bản Ad Exchange mới có quyền truy cập vào khoảng không quảng cáo này.
Truy cập vào người mua và nhà quảng cáo như nhau:

 • Nhà quảng cáo AdWords
 • Người mua Ad Exchange (Mạng quảng cáo được Google chứng nhận). Nếu người mua đang sử dụng nhà cung cấp không phải GCAN, thì nhà xuất bản AdSense không có quyền truy cập vào khoảng không quảng cáo này.
Cho phép nhà cung cấp công nghệ Ad Exchange cho phép tất cả nhà cung cấp; nhà xuất bản có thể chặn bất kỳ nhà cung cấp nào. Hầu hết các nhà cung cấp đều được phép; nhà xuất bản không có tùy chọn chặn nhà cung cấp.
Phân bổ động Phân bổ động trong DFP/DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ. Phân bổ động trong DFP/DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ.

(Source: Google)

Comments

comments

1 thought on “Sự khác biệt giữa Ad Exchange và AdSense”

 1. Pingback: Top 5 máy chủ quảng cáo cho các Publisher hàng đầu thế giới - AppotaX Blog

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *